!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till Beckasinen 13

 


Om Föreningen och Fastigheten

Brf Beckasinen 13 är en bostadsrättsförening som ligger på Valhallavägen 14 i Engelbrekts församling, Stockholm.

Fastigheten är byggd 1903 och förvärvades av föreningen 1920. Den består idag av 34 bostadsrätter fördelade i gatuhus och gårdshus, en innergård samt allmänna lokaler i gatuhusets källare.

Föreningen anlitar Rådrum för ekonomisk förvaltning och Fastighetsägarna för den dagliga fastighetsskötseln. 

 

Felanmälan

Felanmälan avseende fastigheten, gemensamma inventarier och utrymmen sker till Fastighetsägarna enligt nedan. Som medlem ansvarar du själv för att anmäla felet. Försök beskriva problemet grundligt och lämna dina kontaktuppgifter i de fall det uppstår följdfrågor. Exempel på fel som lämpligen anmäles direkt till Fastighetsägarna är: Fel på utrustning i tvättstugan, problem med varmvatten, etc. 

Fel på hissen anmäles till Stockholms Hiss-service, tfn enl nedan.

Om fel inte avhjälps inom rimlig tid eller är av sådan karaktär att de kan påverka fastigheten i övrigt vänligen kontakta Styrelsen. 

 

Kundservice för felanmälan och övriga frågor: 08-617 76 00  
måndag — torsdag 7:00 — 16:00    
fredag 7:00 — 15:00    
epost: kundservice@fastighetsagarna.se      
       
Hissen (Stockholms Hiss-service)    08-522 255 66  
       
Akuta fel övrig tid:   08-657 64 50  

 

Styrelsen:      
epost: beckasinen13@gmail.com       
Telefonnummer till styrelsen finns anslagna innanför porten i gatuhuset.      

 

 

164

Karta